Lady Gaga, Mark Ronson, Anthony Rossomando, Andrew Wyatt

-->